• Ferocius Weddings – Luxe stijlvolle settings_1100x500
 • Ferocius Weddings – Need we say more_1100x500
 • Ferocius Weddings – DJ’s draaien met glimlach_1100x500
 • Ferocius Weddings – Keuze uit DJ-Booth_1100x500
 • Ferocius Weddings – DJ & Percussie_1100x500
 • Ferocius Weddings – Beste en nieuwste apparatuur_1100x500
 • Ferocius Weddings – Moderne band dj sax percussie_1100x500
 • Ferocius Weddings – Oog voor details_1100x500
 • Ferocius Weddings – Achtergrondmuziek borrel receptie_1100x500
 • Ferocius Weddings – Muziek geluid ceremonie_1100x500
 • Ferocius Weddings – Muziekaal, representatief, bovenal gezellig_1100x500
 • Ferocius Weddings – Verzorgde complete drive in shows_1100x500
 • Ferocius Weddings – Ritmische combinatie DJ en percussie_1100x500
 • Ferocius Weddings – Verlichte dansvloer bruiloft_1100x500

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.ferocius-Weddings.nl.

 

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

 

Gebruik van de Ferocius Weddings website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Ferocius Weddings zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Ferocius Weddings niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Ferocius Weddings garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Ferocius Weddings wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Ferocius Weddings links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Ferocius Weddings worden aanbevolen. Ferocius Weddings aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Ferocius Weddings niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op www.ferocius-Weddings.nl worden getoetst aan een aantal criteria.

 

Informatie gebruiken

Ferocius Weddings behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ferocius Weddings of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

 

Wijzigingen

Ferocius Weddings behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone